Vuurwerk  

 

 

Vuurwerkangst

De eerste knallen, soms bijzonder hard, zijn vanaf oktober, november hoorbaar. Voor honden en katten die bang zijn voor vuurwerk, is er nu nog tijd om te herstellen tussen de knallen door. Straks met oud en nieuw, is die hersteltijd er niet en zal menige kat en hond niet meer weten waar die het zoeken moet van angst.

Als u niet weet of uw dier bang is voor vuurwerk, let dan nu op zijn reactie op de knallen. Als hij op wat voor manier dan ook stress-signalen geeft, kunt u ervan uitgaan dat dat straks met oud en nieuw alleen maar erger wordt. Reageert het dier nu niet, wil dat echter niet zeggen dat hij niet toch bang kan worden met oud en nieuw.

 

let op reactie op knallen

Het ontstaan van angst

 

De angst voor harde geluiden kan aangeboren zijn. Het dier is dan niet alleen bang voor vuurwerk, maar bijvoorbeeld ook voor onweer, het geluid van vallende pannen of een straaljager die door de geluidsbarričre gaat. Angst voor vuurwerk kan ook ontstaan door een traumatische ervaring. Een keer een rotje tussen de poten of een vuurpijl tegen het lijf kan maken dat het dier voor de rest van zijn leven bang is voor vuurwerk. Verder kan angst aangeleerd zijn, doordat de eigenaar het dier vaak onbedoeld bevestigd in zijn schrikreactie door het aandacht te geven in de vorm van troost, een knuffel, bemoedigende woorden of iets lekkers. Vaak is de angst voor vuurwerk te herleiden tot een combinatie van genoemde oorzaken en wordt het in de loop der tijd steeds erger.

 

aangeboren, traumatische ervaring, aangeleerd

Voorkomen van angst

Allereerst zullen fokkers er aan moeten werken om de aangeboren angst voor geluiden zo veel mogelijk met fokmaatregelen tegen te gaan, dat wil zeggen niet fokken met –in dit geval- honden of katten die bang zijn voor geluiden. Verder spelen zij een belangrijke rol bij de socialisatie, waarbij zeker ook het wennen aan verschillende geluiden hoort. Als u een hond of kat gaat uitzoeken, of dit nu een jonger of ouder dier is, neem dan een stabiele hond of kat, die niet bang is. Honden en katten met probleemgedrag, zoals angst voor vuurwerk, horen niet in onervaren handen. Alleen mensen met ervaring in de aanpak van problemen kunnen een dergelijke dier bieden wat hij nodig heeft. ervaring
Zodra het dier bij de nieuwe eigenaar is, moet die de socialisatie voortzetten en de hond/kat dus blijven blootstellen aan verschillende geluiden.
Het vermijden van traumatische ervaringen is niet altijd mogelijk, maar het spreekt voor zich dat men een hond met oud en nieuw niet mee de straat opneemt en zo voor het eerst blootstelt aan vuurwerk. Als er vuurwerk wordt afgestoken, ga dan liever een straatje om dan de afstekers de kans te geven het vuurwerk naar de hond te gooien. Meestal zijn de afstekers wel bereid even te wachten met afsteken tot de hond ruim gepasseerd is als hen dat vriendelijk gevraagd wordt. Vergeet ze niet te bedanken voor hun medewerking! Krijgt de hond toch een traumatische ervaring, probeer deze dan zo goed mogelijk op te vangen. Beloon de schrikreactie niet! Het geven van Rescue Remedie, een Bach Bloesem Remedie, helpt de hond vaak sneller over zijn schrik heen. Probeer de hond af te leiden door simpele oefeningen te doen. Pas als een commando goed is opgevolgd, kunt u met de hond spelen. rescue remedy bij traumatische ervaring
Tot slot dient de eigenaar er op te letten dat hij de hond geen angstgedrag aanleert door schrikreacties te belonen. Het beste werkt de hond totaal te negeren, dus niet aankijken, niets zeggen en niet aanraken en zelf door te gaan met waar u mee bezig was. Negeren betekent niet dat u de hond niet mag steunen. De grens tussen negeren, niet troosten, maar wel steunen is vaak lastig. Vraag zo nodig hulp van een gedragsdeskundige.

 

schrik reacties negeren

Aanpak bestaande angst voor vuurwerk

Wanneer de hond om wat voor reden dan ook toch bang is voor vuurwerk, kan hier vaak iets aan gedaan worden. Vuurwerktraining is een goede mogelijkheid, die u thuis of bij een hondenschool kunt doen. Bij vuurwerktraining wordt de hond/kat langzaam gewend aan geluiden. Begin met zachte geluiden op ruime afstand van het dier. Het is de bedoeling dat het dier het wel hoort, maar er niet op reageert. Doe wat simpele oefeningen en speel met de hond, terwijl iemand anders geluiden maakt. Als de hond niet reageert, kan de afstand langzaam verkleind worden. Gaat ook dat goed, dan maken we de afstand weer groter en maken hardere geluiden, enz. Als de hond op enig moment angstig reageert, doe dan een stapje terug in de training. Om vluchten te voorkomen, kunt u de hond aangelijnd houden tijdens de training, maar eigenlijk mag het niet zover komen dat de hond wil vluchten. De training is dan te snel opgebouwd en u heeft eerdere stresssignalen gemist of genegeerd. Corrigeer de hond nooit bij een schrikreactie of vluchtpoging. U beging de fout in de training, niet de hond. Misschien bereikt u met corrigeren wel dat de hond niet meer vlucht uit angst voor de geluiden, maar dat is dan alleen omdat de angst voor de correctie groter is. De hond is dan niet alleen bang voor de geluiden, maar ook nog het vertrouwen in de baas kwijt. Vuurwerktraining
Oefen dit op verschillende plekken en met zoveel mogelijk verschillende geluiden. Kinderspeelgoed als auto’s met sirenes, klapperpistolen, trektouwtjes en pannendeksels en dergelijke zijn zeer geschikt. Er zijn ook speciale CD’s met geluiden op de markt die voor dit doel gebruikt kunnen worden.

Voor katten geldt hetzelfde: wen ze geleidelijk aan de harde, plotselinge geluiden. Katten zijn net zo goed te trainen als honden, al vraagt het meer geduld!

Oefen
Bij honden en katten die erg angstig zijn kan het verstandig zijn begeleiding van een gedragstherapeut in te schakelen.
Laat u niet verleiden tot vuurwerkcursussen die vlak voor oud en nieuw nog gegeven worden. Deze zijn veelal gebaseerd op het corrigeren van vluchtgedrag, niet uit het overwinnen van de angst. Een goede vuurwerktraining vraagt geduld en tijd. Dus als uw hond bang is voor vuurwerk, dan bent u voor dit jaar te laat om met training nog iets te bereiken. U bent echter ruim op tijd voor volgend jaar! Denk dus niet na oud en nieuw dat u het voorlopig weer gehad hebt, maar start direct met de training voor de volgende jaarwisseling.

 

vuurwerktraining vraagt geduld en tijd
Geen reguliere kalmeringsmiddelen…  
Gebruik geen kalmeringsmiddelen (sedatiemiddelen, sufmakertje) als calmivet, vetranquil ed. De dieren worden hier meestal wel suf van, maar horen de geluiden nog net zo goed en zijn nog net zo angstig, maar zijn alleen te suf om hun angstgedrag te vertonen. De hond lijkt rustig, maar is het beslist niet.

Bovendien werkt het middel niet als het dier al angstig is. Veel mensen geven dan maar een hogere dosering, overigens ook zonder goed effect. Als dan het vuurwerk achter de rug is en de dieren iets tot rust komen, slaat het middel alsnog toe en kan het dier dagenlang versuft zijn.

 

net zo angstig
… wel natuurgeneesmiddelen

 

 
Met kruiden, homeopathie en Bach Bloesem Remedies kunnen honden en katten met vuurwerkangst wel echt geholpen worden. Dit heeft vaak wat langer tijd nodig voor het gewenste effect. Een uitzondering hierop is de eerder genoemde Rescue Remedie dat juist heel geschikt is als het dier angstig begint te worden. Rescue Remedie kan de dagen rond oud en nieuw in het drinkwater van het dier gedaan worden en daarnaast direct in de bek gegeven worden als het dier toch schrikt. Als de hond in het nieuwe jaar weer ontspannen buiten kan lopen of de kat weer ontspannen op de bank ligt te spinnen, laat u de Rescue uit het drinkwater weg. Het is handig om altijd een flesje bij u te hebben voor noodgevallen. Een andere mogelijkheid is het toepassen van TTouch. rescue remedy geven als de hond angstig begint te worden

 TTouch is een manier van aanraking van het lichaam waardoor de hond ontspant. Het is een eenvoudige techniek, die snel te leren is. Als u direct begint met toepassen, kunt u uw hond of kat daarmee meer ontspannen de jaarwisseling door laten komen. Een standaardaanpak die voor veel dieren werkt is:

- Vanaf het moment dat er geknald wordt: phytonics stress of rustcompositum

- Vanaf 15 december puur nervositeit

- Met oud en nieuw: rescue remedie

Mocht dit alles niet het gewenste effect hebben, raadpleeg voor het gebruik van kruiden, homeopathie, Bach Bloesem Remedies of andere middelen en technieken een ervaren natuurgeneeskundige en/of gedragsdeskundige.

 

veel alternatieve mogelijkheden

Tips voor oud en nieuw

Of uw hond of kat nu wel of niet bang is voor vuurwerk, het is altijd verstandig de volgende maatregelen te nemen:

-         Laat de hond op oudejaarsdag een flinke wandeling maken, zodat hij ’s avonds niet zo veel meer hoeft. Laat de hond ruim voor de jaarwisseling nog een laatste keer   (aangelijnd) uit.

-          Houd de kat op oudjaars- en nieuwjaarsdag in ieder geval binnen en al eerder als dat nodig is.

-          Op nieuwjaarsdag kunt u de hond vroeg uitlaten, nog voor ze beginnen met het afsteken van restvuurwerk.

-          Voorkom dat de hond kan weglopen door hem aangelijnd te houden vanaf het moment dat de eerste knallen klinken.

-          Doe de hond/kat met de jaarwisseling in een aparte kamer, liefst met de deur op slot, zodat hij niet in een onbewaakt ogenblik kan ontsnappen door openstaande deuren.

-          Als u de hond bij u in de kamer wilt houden, zorg dan dat niemand een deur opendoet voor gecontroleerd is of iemand de hond vastheeft of leg hem bij voorbaat aan een lange lijn vast. Zorg dan wel dat iemand steeds bij de hond blijft, zodat hij zichzelf bij eventuele paniek niet kan verwonden.

-          Neem de hond niet mee naar buiten als u naar het vuurwerk gaat kijken. Het horen en zien van al dat vuurwerk versterkt de angst alleen maar en de kans op een traumatische ervaring is niet ondenkbaar.

-          Zorg dat de hond/ kat geďdentificeerd kan worden als hij toch weg mocht lopen. Chippen is het meest betrouwbaar.

-          Vooral voor erg bange honden/katten kan het heerlijk zijn om de dagen rond oud en nieuw door te brengen in een vakantiehuisje in een gebied waar weinig vuurwerk is.

-          Zorg dat u Rescue Remedie bij de hand hebt voor noodgevallen.

 

 

flinke wandeling vooraf

 

houd u dier binnen

 

 

Ik wens u een hele fijne jaarwisseling met een ontspannen hond!

 

Voor het maken van uw eigen vuurwerkshow:

   

Jyoti