Toegepaste kinesiologie

 

 

 

Wat is toegepaste kinesiologie

Bij toegepaste kinesiologie, kennis van beweging van spieren en gewrichten, worden niet alleen spieren behandeld, alhoewel de naam dat wel doet vermoeden. Bepaalde spieren hebben duidelijk te maken met een bepaald orgaan, omdat ze bijvoorbeeld nauw verbonden zijn met een lymfekanaal of een meridiaan.

Er is vastgesteld dat spierreacties via het zenuwstelsel verbonden zijn met allerlei onderdelen van het geheugen. Wanneer ons lichaam zich iets herinnert wat niet prettig, danwel slecht voor onze gezondheid is of was, geeft een spier hierop heel even een reactie van zwakte, doordat ons zenuwstelsel een onbalans herkent als iets dat niet goed voor ons is. Deze spierzwakte wordt in de kinesiologie gebruikt als een middel om een balans op te sporen.

Door het testen van spieren en spiergroepen, kunnen blokkades in de energiestromen opgespoord en hersteld worden. Deze blokkades zorgen niet alleen dat een spier zwak test maar bovenal dat een orgaan niet optimaal functioneert. Door herstel zal dan die spier weer sterk testen en het betreffende orgaan weer optimaal functioneren. Door deze behandelwijze wordt niet het orgaan als zodanig, noch de ziekte of symptomen behandeld, maar wordt de gehele mens geholpen.
Het lichaam zal van nature proberen een verstoring of blokkade op te heffen. Maar als negatieve invloeden zich blijven herhalen, wordt het voor het lichaam steeds moeilijker om het evenwicht te hervinden. Het probeert te balanceren en gaat compenseren. Zo krijgt men een aangepaste balans. Aanpassingen gaan ten koste van onze vitaliteit. Dit geeft klachten als vermoeidheid of chronische
klachten.

 

  Een zwakke spier geeft een blokkade- en niet optimaal functionerend orgaan aan

Wat er in het hoofd gebeurt, of wat er door de mond naar binnen gaat, heeft een effect op het gehele lichaam.
Als er bijvoorbeeld in de heup een gespannen spier is, die veroorzaakt wordt door een corresponderende zwakke spier aan de andere kant, dan wordt die heup ontzien omdat door de spanning de beweging belemmerd wordt.
Dat geeft een andere belasting op de voet, waardoor de voet in een andere stand gehouden wordt, hetgeen weer een overbelasting van andere spieren veroorzaakt. Daardoor verandert de algehele houding van het lichaam en dat heeft weer zijn invloed op de posities van de inwendige organen.
Dat op zijn beurt beperkt de toevoer van voedingsmiddelen naar de organen en verandert de afscheidings- en hormonen-functies. De chemische en psychologische balans van deze persoon is veranderd, en dit heeft zijn invloed op de individuele cellen in het lichaam.
Doordat het lichaam en de geest be´nvloed zijn, zal die persoon zich anders gaan voelen en denken, hetgeen weer een verandering in zijn houding tot gevolg heeft. Dan hebben we weer een  nieuw spanningsveld, weer een belasting. Zo zie je dat alles wat je doet zijn effect heeft op de rest.

Samenwerking tussen  de spieren

 

Toegepaste kinesiologie bevordert de vitaliteit van het lichaam door verstoorde energie weer te laten stromen, en het lichaam zo in harmonisch evenwicht te brengen. Het draagt bij tot een verhoging van de weerstand, en helpt bij het verwerken van stress en spanningen. Toegepaste kinesiologie geeft een beter besef van het lichaam, leert ernaar te luisteren en het in goede conditie te brengen en te houden. De energie in het lichaam hoort vrij te stromen. Wanneer deze energie geblokkeerd raakt, ontstaan na verloop van tijd klachten. Bij deze methoden wordt hetzij via het fysieke lichaam, hetzij via het energieveld om het lichaam (de aura) blokkades en energietekorten opgeheven en een eventuele overmaat aan energie kan afvloeien. Hierdoor kan de energie weer vrij stromen en klachten worden voorkomen of verdwijnen.

Aanpassingen gaan ten koste van onze vitaliteit

Wat is mogelijk met toegepaste kinesiologie

De klachten die behandeld kunnen worden middels toegepaste kinesiologie zijn legio. Om een paar voorbeelden te noemen:
   * Structurele klachten: pijn, lichamelijke klachten, verhoogde spierspanning
   * Biochemische klachten: allergiŰn, vitamine- mineralen tekorten, voedsel intolleranties, milieu belastingen (denk aan amalgaan vullingen in het gebit en uitlaatgassen)
   * emotionele klachten: bewuste en onbewuste emoties m.b.t. heden, verleden en toekomst
   * elektromagnetische verstoringen: leerstoornissen, dyslexie, storingen in de co÷rdinatie van beide hersenhelften, nervositeit, concentratie problemen
   * tevens bij zwangerschap. Dit vanwege het feit dat er een totaal veranderende lichaamsbalans ontstaat.

Het beste zou echter zijn om preventief te werk te gaan. Dit houd in, dat voordat een verstoring een echte klacht wordt al te corrigeren. Dit is namelijk ook mogelijk met toegepaste kinesiologie, daar zelfs de kleinste verstoringen opgespoord en hersteld kunnen worden.

 

preventief

De behandeling

Als eerste worden de vitale energiestromen d.m.v. de spiertesten in kaart gebracht. Deze energiestromen lopen volgens de meridianen die ook bij de acapunctuur gebruikt worden.
Als alle vitale energiestromen in kaart gebracht zijn, kan begonnen worden de verstoringen te gaan corrigeren. Hiervoor zijn diverse technieken beschikbaar, zoals:
     1) correctie via acupressuurpunten
     2) rechtstreeks behandelen van de meridianen
     3) behandeling via het lymfesysteem
     4) behandeling via de zenuwvat punten
     5) behandeling via de spier aanhechtings punten
     6) via cerebrospinale vloeistof (deze circuleert door de wervelkolom en langs de schedelbeenderen)

Na de correctie(s) worden de spierentesten opnieuw gedaan. Dit heeft een 2 ledig doel: enerzijds om het effect van de behandeling te bepalen. Anderzijds wordt het lichaam duidelijk gemaakt dat wat voordien verstoord was, nu op een normale wijze functioneert. 

energiestromen in kaart brengen

Met andere woorden: dat de spier weer gebruikt kan worden, zonder dat het lichaam hoeft te compenseren (energie elders lenen) om de interne balans te handhaven.

Via de handmodes (volgens het NEI principe) wordt gekeken op welke vlakken een disbalans is. Dit kan zijn op het structurele-, chemische-, emotioneel/energetische vlak danwel in de meridiaan stroming zijn.

Na een volledige behandeling zal een enorme vermindering van stress in lichaam en geest duidelijk voelbaar zijn. 

Vermindering van stress in lichaam en geest

Omdat de energiebanen in het lichaam gedeblokkeerd zijn,kan de energie nu vrij stromen, wat een groot gevoel van ontspanning teweeg brengt.

 

 

Jyoti