Reiki 

 

Wat is reiki 

Reiki betekent letterlijk: universele (rei) levensenergie (ki).

Dr. Mikao Usui is de grondlegger van de Reikileer. Hij herontdekte deze heelkunst, die al stamt van  het jaar 500 v. Chr., en waren vastgelegd in oude Sanskriet teksten.

Het hele universum, dus inclusief de aarde en al haar bewoners, is niets anders dan energie in verschillende vormen. De kosmos is vol van deze universele levens energie, en door deze energie te kanaliseren, kunnen wij deze middels onze handen daarheen begeleiden waar een verstoring is. Alle levende wezens, zoals mensen, dieren en planten hebben deze voedende energie nodig om te leven, te groeien maar ook te kunnen herstellen van ziekten, een verstoring in het energie patroon. Bij onbalans in het energieveld van een mens en dier, zal zich dat vertalen in lichamelijke dan wel geestelijke klachten. Reiki brengt lichaam en geest weer in evenwicht.

Het hele universum is energie in verschillende vormen

Iedereen kan reiki geven, echter, doordat we in ons leven hieraan eigenlijk geen aandacht meer geven doordat we opgaan in het materiële, slibt ons reiki kanaal gedurende ons leven dichter en dichter. Eigenlijk zijn de jongsten hier nog het meest open in. Ook zij gebruiken deze kracht, bijvoorbeeld als ze gevallen zijn. Dan leggen ze gelijk een hand op de zere en pijnlijke plek.

Door middel van reiki cursussen, word dit kanaal weer in ons geopend, zodat we weer gebruik kunnen maken van deze kosmische krachten. Reiki 1 kunt u vergelijken met de kracht van een 12V lampje. Reiki 2 met een 220V lamp en reiki 3 met een schijnwerper van 1000V.

Aernout heeft zijn mastergraad volgens de Usui methode gedaan bij Ab Ramaker en tevens bij Adriënne Krijgsman. Enige jaren daarna is hij Shihan geworden via de Canadees Richard Rivard. Richard heeft hem ingewijd in Gendai Reiki Ho en Reiki Ryoho.
Zowel Anneke als Aernout werken met reiki 3.

De reiki energie stroomt naar die blokkades die de ziekte veroorzaken en lost dat dan op, waardoor het uit ons systeem kan verdwijnen. Hierdoor geneest de ontvanger zichzelf. Het resultaat is volkomen anders als dat de ziekte wordt overwonnen door medicijnen, operatie of andersoortige behandeling. Een ziekte die door ons eigen systeem overwonnen is komt namelijk niet meer terug, omdat niet de ziekte is weggenomen, maar de oorzaak.

Niet de ziekte is weggenomen, maar de oorzaak

Reiki en reguliere geneeswijze

  Staat u reeds onder behandeling van een specialist, dan kan met reiki sneller en betere genezing plaatsvinden. Nare bijwerkingen van medicijnen worden verminderd, alsmede vermindering van de hoeveelheid medicijnen kan worden bereikt, door desbetreffende medicijnen met reiki te behandelen. Hiertoe is het uiteraard wel van belang de voortgang van genezing door uw specialist te laten controleren.

Ook wordt reiki veel gebruikt voor en na een operatie, echter nooit tijdens een operatie.

Voor de operatie om lichamelijk en geestelijk te kunnen ontspannen. Na de operatie om de gifstoffen van de narcose zo snel mogelijk uit het lichaam te verdrijven, en een zo snel en optimaal resultaat van de operatie te krijgen. Nooit mag reiki tijdens de operatie gegeven worden, omdat dit de narcose nadelig beïnvloed, en zelfs kan leiden tot voortijdig ontwaken.

Bijwerkingen 

Na reiki behandelingen reageert het lichaam sterker dan normaal op alcohol, enige mate is zeker gewenst.

Bij mensen die onder stress leven, kan vermoeidheid optreden. Door een overvloed van stresshormonen voelt men deze vermoeidheid niet, maar na de reiki behandeling gaat het lichaam zich weer op een natuurlijke wijze ontspannen, en word zich van de vermoeidheid bewust.

Ook kan het voorkomen dat oude klachten en kwalen, met name die in het verleden met medicijnen onderdrukt zijn, weer even naar boven komen.

Ook kan de klacht in het beginstadium iets toenemen, dit is een teken dat de oude rommel uit het lichaam verwijderd wordt.

Verandering van lichaamsgeur en kleur van de ontlasting is ook mogelijk. Dit heeft te maken met de gifstoffen die uit het lichaam uitgescheiden worden.

 

Mogelijkheden 

Je moet openstaan voor reiki, omdat je anders de reiki energie blokkeert en haar genezende werking. Je hoeft er echter niet in te geloven. Dit is duidelijk te zien bij dieren en planten, ze staan er open voor en reageren heel goed op reiki.

Met reiki kun je vermoeidheid wegnemen, pijn verlichten, troost en liefde schenken.

Reiki is de meest ideale therapie tijdens stressvolle tijden. Na een behandeling voelt u zich geheel ontspannen, en lijkt er een last van u te zijn afgevallen.

Reiki helpt:

  • open te staan voor je eigen intuïtie
  •  jezelf te bevrijden van blokkades die je gezondheid ondermijnen, en te gaan inzien wat de blokkades je te leren hebben
  • in je kracht te blijven, je kracht meer en meer te aanvaarden en te leven
  • meer en meer open te worden, je te durven laten zien, zelfs in je kwetsbaarheid
  • open te staan voor je eigen behoeften en die van anderen, en ze duidelijk uit te drukken
  • open te staan voor het moment – ieder moment is uniek

 

Doordat de reiki energie overal doorheen gaat, kunnen zelfs delen die onder gips zitten behandeld worden. Ook plekken die niet aangeraakt kunnen / mogen worden, denk hierbij aan brandwonden en besmettelijke huiduitslag, kunnen met reiki behandeld worden. Hierbij word de plek niet aangeraakt, maar worden de “door gevende” handen boven de betreffende plek gehouden.

 

Reiki behandelingen (en overigens geldt dat eigenlijk voor alle behandelingen) zijn geen garantie voor genezing. Dit heeft te maken dat het een ziekte kan betreffen waar een bepaalde les aan vast zit die eerst doorleeft moet worden. Reiki kan daarbij wel tot enorme steun zijn.

Wanneer er na meerdere behandelingen geen vooruitgang is, is er iets aan de hand. Er zijn mensen die – vaak onbewust en vanuit de onmacht om datgene wat ze nodig hebben op een andere manier te realiseren – zoveel profijt hebben van hun ziekte, dat ze er eigenlijk (onbewust) niet vanaf willen. Denk maar eens aan de aandacht die je krijgt als je ziek bent, en de verantwoordelijkheid die op dat moment van je af valt.

 

 

Reiki leefregels

 

Vandaag zal ik niet boos blijven of iemand kwaad maken.

Ik zal me vandaag geen zorgen maken.

Vandaag zal ik liefde en respect tonen voor ieder levend wezen.

Ik zal vandaag eerlijk mijn werk doen.

Vandaag zal ik dankbaar zijn voor alles wat op mijn pad komt.

 

Reiki

 

 

 

Jyoti