Holistisch

 

 

Holistische visie

De holistische opvatting van gezondheid, ziekte en genezing gaat uit van de volkomen eenheid van alles wat leeft. Gezondheid is onze natuurlijke manier van Zijn, een volledige harmonie, een eenheid van lichaam, geest en ziel. Hoewel klachten op elk niveau kunnen ontstaan, ontstaan de meeste problemen wanneer we niet handelen in harmonie met onze ziel. Elk levend wezen heeft een taak, een levensbestemming. Het volgen van je eigen pad, het ontdekken van en tot uitdrukking brengen van je ware roeping is essentieel voor je algehele gezondheid. In onze westerse maatschappij ligt de nadruk op het verstand, de ontwikkeling van de geest, met te weinig aandacht voor ons fysiek en met name emotioneel welzijn. Er ontstaat dan een disbalans, die leidt tot verschillende klachten. De problemen uiten zich eerst op het niveau waarop ze zijn ontstaan, maar daar alle niveaus met elkaar verbonden zijn, werken ze ook in op de andere lagen en komen ook daar klachten tot uiting.

disbalans, die leidt tot verschillende klachten

 Ziekte, op welk niveau dan ook, houdt altijd een boodschap in. Het is een waarschuwing dat er een disbalans is ontstaan. Het lichaam brengt deze boodschap over door middel van fysieke klachten, de geest via gedachten en de ziel via emoties. Het gaat er om de boodschap te onderkennen, te aanvaarden en te gebruiken voor je verdere groei en ontwikkeling. Zo kom je weer in contact met jezelf en met de Eenheid, de Bron, het Licht, Liefde, God en kun je je doel verwezenlijken.

        

 

Jyoti

De naam Jyoti komt uit het Sanskriet, en betekent: "innerlijk Licht".

Bij Jyoti gebruiken we deze holistische visie door samen met jou te kijken hoe een optimale gezondheid voor jou en/of het dier te krijgen en te houden. We werken vanuit liefde, respect en begrip voor waar mens of dier zich op diens pad bevindt en proberen te helpen de innerlijke balans te herstellen. 

Liefde, respect en begrip

Behalve naar de klacht zelf, wordt o.a gekeken naar karakter, huisvesting, voeding, verzorging en de relatie met andere mensen en dieren.Er wordt gezocht naar de onderliggende oorzaak, de boodschap van de lichamelijke, geestelijke en/of emotionele disbalans, zodat een volledig en langdurig herstel bereikt kan worden. De behandeling is er op gericht de oorzaak van de klacht te behandelen en de ontstane disbalans op de diverse niveaus te corrigeren. De behandeling zal daarom veelal een combinatie zijn van verschillende therapieŽn. Met name voor langdurig bestaande klachten zullen vaak meerdere consulten nodig zijn. Over het algemeen moet er wel binnen een maand een effect merkbaar zijn.

Wij genezen niet, wij behandelen slechts. Via de verschillende behandelingen kunnen we een signaal geven, blokkades opheffen en tekorten aanvullen, waardoor de balans herstelt wordt en genezing kan optreden.  Je eigen wil, intentie en motivatie bepalen het effect van de behandeling. Daarom heeft het ook geen zin tegen anderen te zeggen dat ze zich moeten laten behandelen. Ze moeten het zelf willen, er zelf om vragen. Als ze er niet aan toe zijn, werkt het immers niet. Iemand ongevraagd en/of zonder diens medeweten behandelen leidt dan ook zelden tot het gewenste resultaat. Je kunt iemand iets aanreiken; daarna is het aan de ander om dat al dan niet op te pakken. Er is een optimale kans in elk leven voor heling, op de juiste tijd en plaats. Forceren heeft geen zin en kost alleen maar energie, brengt een en ander alleen maar verder uit balans.

je eigen wil, intentie en motivatie bepalen het effect van de behandeling

Het is belangrijk dat je hierin ten alle tijd je eigen verantwoordelijkheid neemt en houdt. Er is niemand die jouw lichaam zo kent als jijzelf, jij weet wat goed voor je voelt en wat niet. Vertouw op die innerlijke stem, blijf trouw aan je ware zelf. Je leefwijze, levenshouding en denkwijze in het dagelijks leven spelen een belangrijke rol bij het ontstaan en genezen van ziekte. Je brengt tot uitdrukking wie je bent door wat je doet. Daarom is je werk zo belangrijk; je moet er met hart en ziel achter staan, anders breekt het je op den duur op. Gezondheid is individueel, wat voor de een goed is, kan voor een ander schadelijk zijn. Denk maar aan verschillende bezigheden, voedingsmiddelen, geneeswijzen en medicijnen. Het is essentieel hierin je eigen balans te vinden en je bewust te worden van je gezondheid op alle niveaus. Hoe eerder je een boodschap oppakt, hoe minder groot de disbalans en hoe makkelijker en sneller deze in het algemeen ook weer te herstellen zal zijn.

 

Consult

Om te achterhalen welke verstoringen er op lichamelijk, geestelijk en/of emotioneel gebied zijn, werken we bij Jyoti met verschillende testmethoden. Toegepaste kinesiologie is hiervan de belangrijkste. Daarnaast maken we nog gebruik van de biosensor.

Voor de behandeling maken we samen met jou de keus uit homeopathie, acupunctuur/-pressuur, Bach Bloesem Remedies, reiki, healing, Silva, TTouch, fytotherapie (kruiden), edelsteen-, aroma-, kleur- of klanktherapie. Daarnaast geven we o.a advies over voeding, sport en leefwijze. 

Het is immers niet alleen belangrijk de balans te herstellen, maar ook om deze te behouden.

 

 

 

Balans behouden

Veelal krijg je van ons naast de adviezen 1 of meerdere middelen mee om de behandeling thuis voort te zetten. Hoewel het natuurlijke middelen betreft met een subtiele werking, zijn ze beslist niet onschadelijk bij verkeerd gebruik. Houd je daarom aan de aangegeven dosering.

De volgende effecten van de behandeling en/of middelen kunnen optreden:

-       Beginverergering

 Meestal duurt dit enkele dagen en treedt daarna een verbetering op.

-       Reinigingsproces.

Dit uit zich via organen als de darmen, longen, huid/vacht en slijmvliezen bijvoorbeeld als diarree, meer plassen, huiduitslag en jeuk, hoesten, uitvloeiing.  Wanneer dit beperkt blijft en kort duurt, is dit geen probleem. Het geeft aan dat het lichaam reageert en is in die zin gunstig.

-       Ontlading

Er kunnen onderdrukte symptomen en emoties naar boven komen, al dan niet in dromen. Dit is nodig om het uiteindelijk uit je systeem te krijgen en los te kunnen laten. In principe komt er niet meer naar boven dan je aankan, maar het kan prettig zijn hierin begeleiding te krijgen.

-       Terugval

Na een aanvankelijke verbetering kan een terugval optreden. Dit kan een signaal zijn dat het tijd is voor een volgende fase in de behandeling.

-        Nieuwe symptomen

Door de behandeling wordt als het ware een laag afgepeld en kunnen de klachten die daaronder liggen naar de oppervlakte komen. Deze kunnen dan vervolgens weer behandeld worden.

Als dit zich voordoet of je het anderszins niet vertrouwt, stop met het innemen of gebruik van het middel en neem contact op met Jyoti. 

 

 

effecten

Onderdrukte symptomen

Tot slot

Wij zijn geen humaan arts en kunnen en willen de reguliere behandeling ook niet vervangen. Meld altijd bij je eigen huisarts dat je onder behandeling bent bij Jyoti, ook als deze wellicht terughoudend staat tegenover een holistische visie. Volg altijd de adviezen van de huisarts of specialist op en neem de voorgeschreven medicijnen in. Als de klachten na behandeling bij Jyoti afnemen, kan de inname in overleg met de arts wellicht verminderd of gestopt worden.

Ook al is er een dierenarts werkzaam bij Jyoti geldt voor dieren in principe hetzelfde. Meld bij je dierenarts dat het dier ook bij Jyoti onder behandeling is en houd je aan de door de dierenarts gegeven adviezen en/of medicijngebruik voor je dier. In overleg met alle betrokkenen kan gekeken worden of een en ander na verloop van tijd bijgesteld kan worden.

Wij nemen uitsluitend op je eigen verzoek contact op met je (dieren)arts en geven alleen na uitdrukkelijke toestemming informatie door, tenzij de wet anders bepaalt.

 

samenwerking tussen reguliere en alternatieve geneeskunst

 

 

 

Jyoti