Energoscopie

 

Energoscopie

Achtergrond

In 1950 (her)ontdekte de Japanse acupuncturist, Kobe Akabane, de mogelijkheid om het energieniveau van de meridianen te meten. Hij gebruikte hiervoor het gloeiende uiteinde van een sandelhoutstokje om de BAPs (Biologisch Actieve Punten dit zijn de begin- en eindpunten van de meridianen) te stimuleren totdat de patint een lichte pijnsensatie ervaarde. De tijd totdat die pijnsensatie ontstaat, is een maat voor het energieniveau van de meridianen. Een groot verschil tussen het linkerkanaal en rechterkanaal wordt gezien als pathologie (ziektebeeld).

De afgelopen 15 jaar is door Dr. Valeri Mujikov van de Universiteit van St. Petersburg onderzoek verricht naar alternatieve methoden om de energiestatus van de meridianen te meten. Tegenwoordig wordt gebruik gemaakt van een zeer effectieve, koude infrarood diode in plaats van de gloeiende punt van een sandelhoutstokje.

 

energieniveau van de meridianen
Algemeen

Vanuit de biofysica is bekend dat fysieke en mentale processen nauw met elkaar zijn verbonden. Een voortdurende informatiestroom zorgt ervoor dat we snel en doeltreffend kunnen reageren op alle omgevingsfactoren die ons benvloeden zelfs op invloeden waarvan wij ons niet, of nog niet, bewust zijn. Anderzijds vormen onze emoties en gedachtepatronen belangrijke informatiebronnen voor het gehele organisme.

Deze wijdvertakte informatiestroom is op vele manieren zichtbaar te maken. In de westerse geneeskunde worden fysieke verschijnselen als bijvoorbeeld hormoonspiegels, bloedwaarden en zenuwprikkels daartoe onderzocht. Deze verschijnselen lenen zich voor objectieve, betrouwbare en reproduceerbare metingen en zijn daardoor maatgevend voor het medisch handelen.
In de oosterse geneeskunde wordt daarentegen veel aandacht besteed aan de energetische aspecten, omdat een verstoring in de energetische informatiestroom, afhankelijk van de aard van deze verstoring, direct of geleidelijk voor klachten kan zorgen. De status van deze energetische informatiestroom kan met behulp van de Energoscopie via specifieke punten op het lichaam worden onderzocht. De traditionele oosterse diagnostiek is vanuit wetenschappelijk oogpunt tot nu toe ongrijpbaar geweest en metingen aan het energetische systeem worden dan ook niet als objectief en betrouwbaar beschouwd zelfs als de therapeut deze kan reproduceren.


 

Energoscopie

Energoscopie slaat een brug tussen de oosterse en de westerse geneeskunde. De eeuwenoude oosterse kennis over energetische kanalen, ook wel meridianen genoemd, kan nu langs westerse, wetenschappelijk verantwoorde wijze worden onderzocht. Dr. Valerie Mujikov, die verbonden is aan de Universiteit van Sint Petersburg, heeft met langlopende en breed opgezette klinische tests inmiddels baanbrekend werk op dit terrein geleverd.

Het belang van een energetische balans is daarbij duidelijk gebleken. Bovendien kunnen verschijnselen die in de oosterse geneeskunde worden waargenomen dankzij energoscopisch onderzoek nu heel precies worden gemeten. Dit maakt een nauwkeurige correlatie tussen oosterse inzichten over de energetische status en westerse, biofysische parameters mogelijk.
brug tussen oosterse en westerse geneeskunde
De metingen en behandelingen worden uitgevoerd met een unieke diode die infrarood licht uitstraalt. Licht dat lichaamseigen is en overal in de natuur voorkomt. Met een hoge mate van nauwkeurigheid en objectieve reproduceerbaarheid kan de energetische activiteit in het lichaam worden vastgesteld.

Infrarood licht wordt via de eindpunten van de meridianen, de zogenoemde BAP-punten, op de handen en voeten in de meridianen geleid. Heeft de meridiaan een lage energetische waarde dan is de werking van fysieke factoren (bv IR straling) op de genoemde plek positief, het kanaal wordt versterkt en het energetische niveau stijgt. De diode pulst infrarood licht de meridianen in om te kunnen meten. Het aantal lichtpulsen heeft een directe relatie met de activiteit van de meridianen. Fysiologisch kunnen we hier niet alleen de activiteit van bepaalde functies binnen het orgaansysteem uit afleiden: de verschillen in meetwaarden tussen links en rechts geven een precies beeld van de activiteit binnen een orgaansysteem.

Middels een speciaal ontwikkeld computerprogramma kunnen de gemeten waarden grafisch worden weergegeven, waarbij de patint zelf ook vrij eenvoudig verstoringen in zijn of haar lichaam kan zien.

 

energetische activiteit in het lichaam is reproduceerbaar
De behandeling

Gedurende de testduur synchroniseren wij gelijktijdig met behulp van infrarood licht de toestand van de 24 meridianen die bij de 5 basiselementen behoren. Dit gebeurt door een soort pen die infrarood licht laat pulseren op de begin en eindpunten van de meridianen te plaatsen. Deze punten liggen op de uiteinden van de vingers en tenen.

Omdat de meridianen een natuurlijke behoefte aan energie bezitten, bevordert de test de gezondheid van het lichaam. En dat wordt door de testresultaten bewezen.

Bij de vaststelling van het bioritme heeft Dr. Valeri Mujikov zich dagelijks s morgens en s avonds gedurende 4 jaren (kleine uitzonderingen daargelaten) gemeten. Er waren geen negatieve bijwerkingen, integendeel zelfs. Gedurende de test werd een stimulatie van het lichaam op grond van de energietoevoer, afhankelijk van de behoefte van de kanalen en lichaamssystemen ervaren.

Als een meting uitwijst dat n of meerdere meridiaansystemen uit balans zijn, kan middels infrarood licht vervolgens direct worden behandeld.

Met energoscopie kan de energetische toestand, de aanwezige blokkades en verstoringen bepaald worden en waar nodig direct worden ingegrepen. Ziekte kan hierdoor vanaf de basis gediagnosticeerd en behandeld worden. Bovendien maken de verkregen inzichten in preventie en preventieve behandelmogelijkheden het werken met de energoscopie bijzonder effectief.

geen negatieve bijwerkingen, integendeel zelfs

 

Jyoti