Bach bloesem remedies

 

 

 

BACH BLOESEM REMEDIES

 

Dr Edward Bach

Dr Edward Bach werd in 1886 geboren in Engeland. Hij werkte als arts, bacterioloog en immunoloog. Hij was ook geďnteresseerd in homeopathie en raakte er van overtuigd dat levenshouding en denkwijze een belangrijke rol spelen bij het ontstaan en genezen van ziekte. Hij vond de persoonlijkheid dan ook belangrijker dan (de symptomen van) de aandoening zelf en vond dat de behandeling daar ook op gericht moest zijn. Daarom gaf hij zijn goedlopende praktijk in Londen op en ging op zoek naar een simpele natuurgeneeswijze. Toen hij in 1936 overleed, had hij een compleet systeem ontwikkeld van 38 remedies. De laatste jaren van zijn leven woonde en werkte hij in het landhuis Mount Vernon in Oxfordshire. Nog steeds is daar het Dr.Edward Bach Centre gevestigd.

Dr. Edward Bach was van mening dat wanneer lichaam, geest en ziel in harmonie verkeren, de mens immuun is voor ziekte. Deze opvatting past binnen een holistische opvatting en behandeling.

 

Dr Edward Bach

Agrimony

Aspen

Beech

Centaury

Cerato

Cherry Plum

Chestnut bud

1
AGRIMONY

2
ASPEN

3
BEECH

4
CENTAURY

5
CERATO

6
CHERRY PLUM

7
CHESTNUT BUD

 

 

Bach Bloesem Remedies

Bach Bloesem Remedies zijn tincturen op basis van planten, struiken en bomen. Een remedie, Rock Water, is een bronwater. Ze worden gebruikt om een emotionele en/of geestelijke disbalans te herstellen. Ze behandelen dus niet de ziekte of symptomen, maar de persoonlijkheid. Oorspronkelijk zijn de Bach Bloesem Remedies voor mensen ontwikkeld, maar ze zijn ook zeer heilzaam voor dieren en planten.

Elke emotie en stemming heeft een positieve en een negatieve zijde. Elk dier heeft van nature alle positieve kwaliteiten in zich. Door allerlei omstandigheden kunnen deze echter in het gedrang komen en gaan de negatieve kanten overheersen. Elke remedie past bij een bepaald karakter, emotie of gemoedstoestand. Door het geven van de passende remedie, worden de negatieve levenshouding en emoties niet onderdrukt, maar wordt de positieve kant versterkt en de balans hersteld.

Het is vanuit een holistische visie belangrijk de oorzaak van de disbalans te achterhalen en deze met de passende remedie te behandelen. Door een combinatie te maken met andere remedies en/of therapieën kan de balans het snelst hersteld worden.

 

Emotionele en geestelijke disbalans

 

 

Positieve kant versterkt

 

Oorzaak disbalans

 

 

Chicory  

Clematis 

Crab Apple

Elm

Gentian

Gorse

Heather

8
CHICORY

9
CLEMATIS

10
CRAB APPLE

11
ELM

12
GENTIAN

13
GORSE

14
HEATHER

Behandeling

Bach Bloesem Remedies zijn 100% natuurlijk, veilig, hebben een milde werking en zijn geschikt voor dieren van alle leeftijden. Ze zijn prima te combineren met andere geneesmiddelen en behandelingen, werken niet verslavend en geven geen ongewenste bijwerkingen. Zoals elders beschreven (holistisch-consult), kunnen er wel behandeleffecten optreden als het bovenkomen van onderdrukte emoties, een beginverergering en/of uitscheidingsreacties.

Bach Bloesem Remedies zijn bijzonder geschikt om vaste patronen te doorbreken en voor het ontwikkelen en tot uitdrukking laten komen van de eigen persoonlijkheid van het dier.

Na het bespreken van de problemen en het onderzoek, volgt over het algemeen een behandeling. De uitgezochte combinatie van Bach Bloesem Remedies krijg je mee naar huis. In geval van probleemgedrag krijg je ook uitleg en instructies over de omgang met het dier. Na enkele weken of indien nodig eerder, wordt het effect van de behandeling besproken. Naar aanleiding van de bevindingen wordt het vervolg van de behandeling bepaald.

Bach Bloesem Remedies kunnen medisch noodzakelijke behandelingen niet vervangen.

 

Niet verslavend

 

 

Vaste patronen doorbreken

Effect van behandeling besproken

Holly

Honeysuckle

Hornbeam

Impatiens

Larch

Mimulus

Mustard

15
HOLLY

16
HONEYSUCKLE

17
HORNBEAM

18
IMPATIENS

19
LARCH

20
MIMULUS

21
MUSTARD

Zelfmedicatie

Het gebruik van Bach Bloesem Remedies is relatief simpel en door zijn zachte en veilige werking ook geschikt voor zelfmedicatie. Toch blijkt het voor veel mensen moeilijk de werkelijke oorzaak van de problemen bij hun huisdier te doorgronden. Bij Jyoti helpen wij je de onderliggende oorzaak van de klachten of problemen van het dier te vinden en te behandelen.

Zachte en veilige werking

Oak

Olive

Pine

Red Chestnut

Rock Rose

Rock Water

Scleranthus

22
OAK

23
OLIVE

24
PINE

25
RED CHESTNUT

26
ROCK ROSE

27
ROCK WATER

28
SCLERANTHUS

Gebruik en dosering

Soms is een eenmalige dosis voldoende, maar over het algemeen krijg je een gebruiksflesje met daarin de uitgezochte combinatie Bach Bloesem Remedies mee naar huis. Hieruit geef je het dier meerdere malen per dag enkele druppels. De exacte dosering verschilt per dier en wordt vastgesteld tijdens het consult en vermeld op het etiket.

Dosering verschilt per dier

Star of Bethlehem

Sweet Chestnut

Vervain

Vine

Walnut

Water Violet

White Chestnut

29
STAR OF BETHLEHEM

30
SWEET CHESTNUT

31
VERVAIN

32
VINE

33
WALNUT

34
WATER VIOLET

35
WHITE CHESTNUT

 

Indicaties:

Bach Bloesem Remedies zijn goed te gebruiken bij zowel acute als chronische aandoeningen.

In acute gevallen is het effect van de Bach Bloesem Remedies vaak snel, binnen enkele minuten tot een uur, merkbaar. Voor chronische gevallen kan het wat langer duren voor je effect merkt en moet de behandeling vaak ook wat langer volgehouden worden om terugval te voorkomen. Bach Bloesem Remedies helpen om de balans te herstellen bij klachten ten gevolge van:

-        Angst
-         Onzekerheid
-         Eenzaamheid
-         Overgevoeligheid voor geluid
-         Gevoelig voor sfeer en stemmingen
-         Beschermdrang
-         Overbezorgdheid
-         Sloomheid
-         Apathie
-         Agressie
-         Jaloezie
-         Geen rust kunnen vinden
-         Enz.

 

Kortom, bij alle klachten waarbij emoties een rol spelen, kunnen Bach Bloesem Remedies ingezet worden.

 

Acute en chronische aandoeningen

 

 

Effecten snel merkbaar

 

 

 

 

 

 

 

Klachten waarbij emoties een rol spelen

Wild Oat

 

 

Wild Rose

Willow

36
WILD OAT

37
WILD ROSE

38
WILLOW

 

Rescue Remedy

Rescue Remedy is een combinatie van 5 Bach Bloesem Remedies:

-         Rock Rose: tegen paniek
-
         Impatiens: tegen ongeduld en irritatie
-
         Clematis: voor helderheid van geest en dreigend bewustzijnsverlies
-
         Star of Bethlehem: tegen schok en schrik
-
         Cherry Plum: om kalm te blijven in moeilijke situaties

Rescue Remedy is te gebruiken in alle situaties die voor het dier ingrijpend, spannend of stressvol zijn. In situaties die het dier emotioneel uit evenwicht brengen, zorgt Rescue Remedy voor een snel herstel.

 

Rescue Remedy kan puur ingegeven worden of verdund met water. Enkele druppels zijn voldoende. Dit kan elke 10 minuten herhaald worden tot het gewenste effect bereikt is.

Belangrijk: Porbeer bij bewusteloze dieren niet Rescue Remedy of enig ander middel via de mond toe te dienen. Een goed alternatief bij dieren is het aanbrengen op de oorschelpen.

 

Enkele voorbeelden voor het gebruik van Rescue Remedy:

-         Paniek
-
         Ongeval
-
         Schrik
-
         Stress
-
         Aanrijding
-
         Bezoek aan dierenarts
-
         Bezoek aan trimsalon
-
         Verlaten van het nest
-
         Aangevallen door andere hond
-
         Wagenziekte

 

Combinatie van 5 remedies

 

 

Ingrijpend, spannend of stressvol

 

 

Puur of verdund

 

 

 

 

Voorbeelden

 

 

“Ziekte is geen wrede straf, maar enkel en alleen een correctie, een instrument waarvan onze psyche zich bedient om ons op onze fouten te wijzen, ons te weerhouden van grotere dwalingen en ons te beletten nog meer schade aan te richten – en om ons terug te leiden naar de weg van de waarheid en het licht, die we nooit hadden mogen verlaten.” - Dr. Edward Bach.

 

 

 

Jyoti